Category Archives: Chưa được phân loại

Quy Hoạch

Dịch vụ tư vấn thiết kế quy hoạch của chúng tôi Bao gồm:

 1. Thiết kế quy hoạch chung;
 2. Thiết kế quy hoạch chi tiết;
 3. Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…;
 4. Thiết kế khu nhà ở gia đình, sân vườn tiểu cảnh… ;
 5. Thiết kế cảnh quan;
 6. Thiết kế kiến trúc;
 7. Thiết kế san nền;
 8. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước…;

Và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

QUY HOẠCH

Dịch vụ tư vấn thiết kế quy hoạch của chúng tôi Bao gồm:

 1. Thiết kế quy hoạch chung;
 2. Thiết kế quy hoạch chi tiết;
 3. Thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…;
 4. Thiết kế khu nhà ở gia đình, sân vườn tiểu cảnh… ;
 5. Thiết kế cảnh quan;
 6. Thiết kế kiến trúc;
 7. Thiết kế san nền;
 8. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước…;

Và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.

 

Liên hệ